Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
patrizia.prando@umb.sk
048 446 1412
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
jarmila.androvicova@umb.sk
048 446 1228
Utorok: 09:30 - 11:30
PaedDr. Mária Badinská, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
maria.badinska@umb.sk
234 
048 446 1511
Štvrtok: 13:30 - 15:30
Frances Bathgate | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Frances Bathgate
Zahraničná lektorka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
frances.bathgate@umb.sk
048 446
PhDr. Martina Benčeková, PhD.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Zástupkýňa vedúceho katedry, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre magisterský program medzinárodne vzťahy v anglickom jazyku 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
Martina.Bencekova@umb.sk
234 
048 446 1918
Štvrtok: 10:00 - 11:30
Mgr. Tomáš Beňuška | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Tomáš Beňuška
Doktorand 
 
tomas.benuska@umb.sk
215 
048 446 1612
Pondelok: 10:00 - 11:00, Štvrtok: 10:00 - 11:00
doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Martina.Bolecekova@umb.sk
332 
048 446 1815
Utorok: 10:00 - 11:00, Streda: 14:00 - 15:00
Mgr. Zuzana Budiská | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Zuzana Budiská
Doktorandka 
 
zuzana.budiska@umb.sk
422 
048 446 1246
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.cajka@umb.sk
330 
048 446 1713
Utorok: 10:30 - 11:30, Streda: 09:00 - 10:00
Martin Čapliar | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Martin Čapliar
Doktorand 
 
martin.capliar@umb.sk
048 446