print

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Vážené študentky, vážení študenti, 

na základe opatrení prijatých na UMB v Banskej Bystrici a FPVaMV UMB v súvislosti s predchádzaním šírenia koronavírusu Vám oznamujeme, že nový termín odovzdania prác ŠVOČ je určený na 30.4. 2020.
Práce ŠVOČ je do uvedeného termínu potrebné zasielať výhradne elektronickou formou na referát pre vedu, výskum a rozvoj na adresu andrea.luptakova@umb.sk.
 
Za Vaše pochopenie Vám veľmi pekne ďakujem
 
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA
prodekan pre vedu, výskum a rozvoj

FPV a MV UMB & Študentská rada FPV a MV UMB vyhlasujú súťaž ŠVOČ v akademickom roku 2019/2020:

Nahlasovanie tém ŠVOČ

5.3.2020

(Referát pre vedu, výskum a rozvoj, č. d. 326)

e-mail: andrea.luptakova@umb.sk

Odovzdanie súťažných prác

31.3.2020

(Referát pre vedu, výskum a rozvoj, č. d. 326)

Konanie súťaže

16.4.2020     

(Centrum krízového riadenia)

Prečo sa zapojiť:

  • Motivujúce finančné ocenenie najúspešnejších prác
  • Bodové zvýhodnenie pri prideľovaní internátu, výberovom konaní na mobility Erasmus a odborné stáže
  • Prví traja umiestnení postúpia do národného kola ŠVOČ organizovaného v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bližšie info: www.fpvmv.umb.sk a na referáte pre vedu, výskum a rozvoj (č. d.  326, p. Luptáková), resp. Študentská rada FPV a MV UMB

 
Prílohy ku stránke: