print

Referát pre vedu, výskum a rozvoj

Referát pre vedu, výskum a rozvoj FPVaMV
Kuzmányho 1,
974 01 Banská Bystrica

telefón: 048 446 1227
e-mail: andrea.luptakova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA |
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
pavel.necas@umb.sk
326 
048 446 1226

Luptáková Andrea |
Luptáková Andrea
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.luptakova@umb.sk
326 
048 446 1227
048 446 1200
Pondelok: 09:00 - 11:00, Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 09:00 - 11:00, Piatok: 09:00 - 11:00