print

Žiadaní na trhu práce

Z celkového počtu 112 fakúlt patrí Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 10. miesto v rebríčku najžiadanejších absolventov na trhu práce. Zdroj: http://www.lepsieskoly.sk

Škola Fakulta Poradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 4
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 5
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania 6
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 7
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 8
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta (skôr Mechanizačná fakulta) 9
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 10
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 11
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 12
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 13
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií 14
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta 15
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 16
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 17
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta (skôr Fakulta humanitných vied) 18
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta; Bratislava 19
Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta 20

Najlepšie platení absolventi

Z celkového počtu 120 fakúlt patrí Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 18. miesto v rebríčku najlepšie platení absolventi na trhu práce.zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne.

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií 1 714 € 766 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 511 € 2003 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 422 € 1037 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 1 361 € 1418 4
Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné 1 327 € 198 5
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 1 322 € 513 6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta 1 300 € 52 7
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 1 286 € 1867 8
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 1 267 € 815 9
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta; Martin 1 207 € 579 10
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 197 € 1888 11
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 1 195 € 1584 12
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta 1 193 € 2047 13
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta 1 192 € 1248 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta 1 187 € 1140 15
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu 1 179 € 1745 16
Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 1 151 € 2104 17
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 131 € 382 18
Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta 1 111 € 897 19
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava 1 103 € 2631 20
=