print

Študentský život

Študentský život

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ponúka pre svojich študentov aj možnosti v rámci mimoškolských aktivít. Študenti si založili občianske združenia a organizácie, ktoré fungujú a získavajú veľký ohlas nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na celoeurópskej či celosvetovej úrovni. Medzi najagilnejšie z nich patrí Euroatlantické centrum (EAC), ktoré získalo postavenie zástupcu NATO pre strednú Európu, Globsec, globálne známa v bezpečnostnej komunite, organizujúca odborné prednášky a konferencie na rôzne témy s celosvetovým ohlasom. Aktívne funguje aj združenie frankofónnych študentov EFPOLIT, ktorí začali pracovať v štruktúrach Medzinárodnej organizácie frankofónie a vo Svetovej organizácii mladých politológov. Svoje postavenie na fakulte má aj združenie nemecky hovoriacich študentov Deutscher Studentenverein (DSV). Študenti fakulty tiež vydávajú vlastný časopis Panta Rei.

O ďalších aktivitách našich študentov sa dočítaš aj tu:http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/studentske-zdruzenia/  

=