print

Kontakt pre uchádzačov

Študijné oddelenie

Kuzmányho 1

974 01  Banská Bystrica

048/446 1225

048/446 1237

 

Žalmanová Eva |
Žalmanová Eva
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.zalmanova@umb.sk
321 
048 446 1225
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Bc. Kyseľová Anna |
Bc. Kyseľová Anna
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.kyselova@umb.sk
321 
048 446 1237
048 446 1200
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

=