print

Uchádzači

Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa termín podávania prihlášok na štúdium na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predlžuje do 30. apríla 2020. Prihlášky stačí zaslať iba v elektronickej podobe. Prijímacie skúšky sú zrušené.

Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania pre všetky študijné programy odošlú prihlášku v elektronickej forme najneskôr do 30. 6. 2020.