print

Rozvrh hodín

Rozvrh pre študentov denného štúdia aktualizovaný 28. 9. 2020.

Rozvrh hodín pre študentov externého štúdia aktualizovaný 25. 9. 2020.

 

Zoznam predmetov, výučba ktorých sa nebude realizovať v zimnom semestri 2020/2021:

predmet

stupeň

štúdia

ročník

typ

predmetu

3. cudzí jazyk I. - taliansky

Bc.

1.

C

Modely územnej organizácie vo vybraných krajinách

Bc.

3.

C

3. cudzí jazyk V. – španielsky, francúzsky

Bc.

3.

C

Politika malých štátov

Mgr.

1.

B

International Finance –

Economic Development of V4 countries

Mgr.

1.

B

Manažment implementácie fondov EÚ I.

Mgr.

1.

C

Dejiny štátov V4

Mgr.

2.

C

Diplomatická komunikácia

Mgr.

2.

C

Energetická a environmentálna bezpečnosť

Mgr.

2.

B

=