print

Vass Róbert

  • prezident organizácie GLOBSEC
  • zakladateľ medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec
  • absolvent odboru Medzinárodné vzťahy a diplomacia, ročník 2006

„Fakulta mi otvorila cestu do slovenskej a medzinárodnej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej komunity. Okolo Fakulty sa sústreďuje mimoriadne aktívna komunita študentov a študentských organizácií, ktorých činnosť je známa na Slovensku aj v zahraničí. Fakulta svojimi rozsiahlymi zahraničnými partnerstvami, častými návštevami diplomatov a politikov a podporou mimoškolských aktivít vytvára ideálnu kombináciu teórie s praxou. Štúdium na Fakulte preto pre mňa neznamenalo obrovskú osobnostnú premenu, medzinárodné skúsenosti a kontakty. To je devíza, ktorá odlišuje absolventa fakulty od iných absolventov.“

=