print

Török Marián

  • vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv SR
  • absolvent doktorandského štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy, ročník 2013

=