print

IV. reprezentačný ples FPVaMV UMB

IV. reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, sa uskutočnil 23. januára 2016 v Hoteli Lux na Námestí slobody v Banskej Bystrici.

IV. reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici bol pokračovaním úspešných ročníkov, ktorých hlavným cieľom je spojiť absolventov, pedagógov, študentov i priateľov fakulty na tomto type spoločenského podujatia, ktoré nepochybne patrí k zameraniu fakulty. Okrem možnosti stretnúť sa so svojimi priateľmi, kolegami či pedagógmi bol pre hostí v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu pripravený zaujímavý program. Súčasťou večera bola, samozrejme, bohatá tombola so zaujímavými cenami.

                                                                                                                              Organizačný výbor plesu

                                                                                                                             FPVaMV UMB

=