print

II. reprezentačný ples FPVaMV UMB

Dňa 18.1.2014 sa v hoteli Lux v Banskej Bystrici, uskutočnil II. reprezentačný ples absolventov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Ples sa ukutočnil opäť pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

PLES FINANČNE PODPORILI

          

DO TOMBOLY PRISPELI           

 

Nadácia ATÉNION 2000 pôsobiaca pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktorej cieľom je podporovať a podnecovať  pedagogickú a vedeckú činnosť akademickej obce a poslucháčov fakulty z hľadiska potrieb materiálneho, technického a informačného rozvoja a prepájania fakulty s praxou. Nadácia ATÉNION 2000 je oprávnená prijímať účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré podporujú a podnecujú vedeckú a inú tvorivú aktivitu pedagógov a poslucháčov fakulty. V prípade záujmu o podporu aktivít Nadácie ANTÉNION 2000, môžete finančné príspevky poslať na účet: VÚB a.s., Banská Bystrica, číslo účtu: 1193649256/0200,Variabilný symbol: 0968, Špecifický symbol: 2000 Kontakt na nadáciu: Nadácia ATÉNION/Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1 97401 Banská Bystrica Tel.: 048/446 1414, Fax:  048/446 1200e-mail: jan.kralik@umb.sk

Vy alebo Vaši priatelia  máte možnosť podporiť činnosť nadácie sumou do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Radi uvítame aj Váš dar pre nadáciu.

                     

         

 

         

=