print

Klus Martin

  • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (od roku 2020)
  • politológ
  • poslanec NR SR (od roku 2016)
  • Výbor NR SR pre európske záležitosti (podpredseda)
  • Zahraničný výbor NR SR (člen)
  • Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO (Člen)
  • Stála delegácia NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Náhradník)
  • absolvent odboru Politológia, ročník 2003

"Keď som koncom minulého storočia na moju Alma Mater po skúsenostiach z inej univerzity prišiel, bola to jedna z najmladších fakúlt na Slovensku. Nebolo nás veľa a možno to mi utkvelo v pamäti ako prvé. Takmer rodinná atmosféra v centre srdca Slovenska v budove, ktorá sama o sebe vyjadrovala úžasného génia loci. Pedagógovia tu po mene poznajú svojich študentov a študenti majú veľký záujem sa nielen učiť, ale aj diskutovať, či poznávať rôzne taje politických vied či diplomacie aj z iných ako len sylabami určených okruhov. Skrátka miesto, kde študent dychtiví po všetkom čo študentský život má priniesť aj dostane. A výsledok? "Bystrická mafia", aj tak nás absolventov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB volajú v Bratislave a dokonca aj v Bruseli. Niet divu, kam sa v rámci dôležitých inštitúcii pozriete, tam je niektorý z úspešných absolventov našej Alma Mater. A keď píšem úspešný, tak to platí často doslova aj v rámci profesnej pozície. Som právom hrdý, že medzi nich patrím i ja. Prajem našej fakulte, aby z jej pôdy i naďalej čo najviac odchádzal práve tento typ absolventov. A tiež, aby sa všetci jej poslucháči i pedagógovia cítili v nej rovnako dobre ako ja počas mojich študentských či učiteľských rokov."

=