print

Hlobeň Roman

  • od roku 2020 riaditeľ Odboru diplomatického protokolu
  • ok roku 2016 veľvyslanec Slovenskej republiky v Čiernej Hore
  • absolvent odboru Medzinárodné vzťahy a diplomacia, ročník 2000

„Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici je podľa môjho názoru najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú svoju budúcu kariéru zasvätiť službe a potrebám štátu. Ako sa časom ukázalo, jej diapazón je ďaleko väčší, než som si sám na začiatku myslel, pretože absolventi fakulty sú úspešní aj v iných sférach ako je štátny a verejný sektor, čo mňa osobne veľmi teší. Fakulta za 20 rokov svojej existencie neraz potvrdila, že má v spoločnosti svoje opodstatnenie a význam. Vyškolila a pripravila do praxe veľa šikovných ľudí, ktorí dnes pôsobia na dôležitých postoch doma a aj v zahraničí a šíria tak dobré meno svojej Alma mater. Fakulta sa predovšetkým vďaka jej pedagógom stala atraktívnou vzdelávacou inštitúciou a toto povedomie každým rokom nepochybne narastá. Získala svoju „dospelosť“ a za tie roky prešla vlastnou vývojovou fázou, výsledkom čoho je získanie kvalitného vzdelania. Želám fakulte, aby sa jej naďalej darilo, aby na ňu jej absolventi nezabudli a aby jej intenzívne pomáhali, pretože bez nej by mnohí z nás neboli tam, kde sú“.

=