print

Akademická etika UMB

Zamestnanecká časť Etickej komisie UMB

doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.
eleonora.kovacova@umb.sk

 

Študentská časť Etickej komisie UMB

Mgr. Dominika Cevárová, PhD.
dominika.cevarova@umb.sk
 
 
 

Bližšie informácie tu.

 

 

=