print

Zápisnice zo zasadnutí ŠR

Zápisnice ŠR FPVaMV

Prílohy ku stránke:
 1. Zápisnica voľby 10.12.2013.docx Zápisnica voľby 10.12.2013.docx (16 KB)
 2. Zápisnica 11.12.2013.pdf Zápisnica 11.12.2013.pdf (133 KB)
 3. Zápisnica 3.2.2014.pdf Zápisnica 3.2.2014.pdf (215 KB)
 4. Zápisnica 17.2.2014.pdf Zápisnica 17.2.2014.pdf (132 KB)
 5. Zápisnica 3.3.2014.pdf Zápisnica 3.3.2014.pdf (212 KB)
 6. Zápisnica 17.3.2014.docx Zápisnica 17.3.2014.docx (19 KB)
 7. Zápisnica 14.4.2014.docx Zápisnica 14.4.2014.docx (16 KB)
 8. Zasadnutie_ŠR_30.9.2014.pdf Zasadnutie_ŠR_30.9.2014.pdf (271 KB)
 9. Zasadnutie_Študentskej_rady_14.10.2014.pdf Zasadnutie_Študentskej_rady_14.10.2014.pdf (263 KB)
 10. Zasadnutie 11.11.2014.docx Zasadnutie 11.11.2014.docx (16 KB)
 11. Zasadnutie šr 25.11.2014.docx Zasadnutie šr 25.11.2014.docx (16 KB)
 12. Zasadnutie ŠR 9.12.2014.docx Zasadnutie ŠR 9.12.2014.docx (22 KB)
 13. Zápisnica 13. 10. 2015.pdf Zasadnutie ŠR 13.10. 2015 (2018 KB)
 14. Zápisnica 26.10.2015.pdf Zasadnutie ŠR 26.10. 2015 (1556 KB)
 15. Zápisnica 2. 11. 2015.pdf Zasadnutie ŠR 2.11. 2015 (3865 KB)
 16. Zápisnica 23.11. 2015.pdf Zasadnutie ŠR 23.11. 2015 (337 KB)
 17. Zápisnica 8.12.2015.pdf Zasadnutie ŠR 8.12.2015 (1737 KB)
 18. Zápisnica ŠR 8.2.2016.pdf Zasadnutie ŠR 8.2.2016 (1628 KB)
 19. Zápisnica ŠR 22.2.2016.pdf Zasadnutie ŠR 22.2.2016 (1690 KB)
 20. Zápisnica ŠR 1.3.2016.pdf Zasadnutie ŠR 1.3.2016 (1273 KB)
 21. Zápisnica ŠR 14.3.2016.pdf Zasadnutie ŠR 14.3.2016 (1597 KB)
 22. Zápisnica ŠR 4.4.2016.pdf Zasadnutie ŠR 4.4.2016 (1492 KB)
 23. Zápisnica ŠR 26.4.2016.pdf Zasadnutie ŠR 26.4.2016 (1533 KB)
 24. Zápisnica ŠR 26. 9. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 26.9.2016 (5932 KB)
 25. Zápisnica ŠR 4. 10. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 4.10. 2016 (mimoriadne - voľby do IR FPVaMV) (5364 KB)
 26. Zápisnica ŠR 17. 10. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 17.10.2016 (2290 KB)
 27. Zápisnica 7. 11. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 7.11.2016 (3278 KB)
 28. Zápisnica 14. 11. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 14.11.2016 (2850 KB)
 29. Zápisnica 28. 11. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 28.11.2016 (3915 KB)
 30. Zápisnica 12. 12. 2016.pdf Zasadnutie ŠR 12.12.2016 (3610 KB)
 31. Zapisnica ŠR 25.9.2017.pdf Zasadnutie ŠR 25.9.2017 (1539 KB)
 32. Zapisnica SR 16.10.2017.pdf Zápisnica ŠR 16.10.2017 (309 KB)

  Zasadnutie ŠR 16.10.2017

 33. Zápisnica ŠR 6.11.2017.pdf Zápisnica ŠR 6.11.2017 (2391 KB)
 34. Zápisnica ŠR 20.11.2017.pdf Zápisnica ŠR 20.11.2017 (1592 KB)
 35. Zápisnica ŠR 11.12.2017.pdf Zápisnica ŠR 11.12.2017 (2813 KB)
 36. Zápisnica 12.2.2018.pdf Zápisnica ŠR 12.2.2018 (1346 KB)
 37. Zápisnica ŠR 5.3.2018.pdf Zápisnica ŠR 5.3.2018 (1383 KB)
 38. Zápisnica 26.3.2018.pdf Zápisnica ŠR 26.3.2018 (1237 KB)
 39. Zápisnica ŠR 3.12.2018.pdf Zápisnica ŠR 3.12.2018 (845 KB)
 40. Zápisnica ŠR 11.2.2019.pdf Zápisnica ŠR 11.2.2019 (589 KB)
 41. Zápisnica ŠR 25.2.2019.pdf Zápisnica ŠR 25.2.2019 (1253 KB)
 42. Zápisnica ŠR 30.9.2019.pdf Zápisnica ŠR 30.9.2019 (1275 KB)
 43. Zápisnica ŠR 14.10.2019.pdf Zápisnica ŠR 14.10.2019 (1165 KB)
 44. Zápisnica ŠR 4.11.2019.pdf Zápisnica ŠR 4.11.2019 (481 KB)
 45. Zápisnica ŠR 2.12.2019.pdf Zápisnica ŠR 2.12.2019 (1934 KB)
=