print

Mikuláš Dzurinda- 25 rokov Slovenska a jeho výzvy do budúcna

Študentská rada FPVaMV zorganizovala 12. marca prednášku spojenú s diskusiou na tému: "25 rokov Slovenska a jeho výzvy do budúcna" 

V úlohe rečníka vystúpil Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér a minister zahraničných vecí, momentálne pôsobiaci ako prezident Centrá pre európske štúdia think tanku Európskej ľudovej strany.

P. Dzurinda sa postupne vracal k udalostiam, ktoré významne ovplyvnili Slovenskú republiku. Začal vytvorením samostatného štátu, čo pre nás znamenalo oddelenie od Českej republiky a mnoho ľudí sa s tým ťažšie vyrovnávalo. Pokračoval búrlivými 90-tymi rokmi, kedy Slovensko bolo označované za "čiernu dieru Európy". Prešiel až k svojim vládam a úpešnému roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do štrukúr Európskej únie a NATO. Následne spomenul vstup do Schengenu a fungovanie v rámci V4. Keďže sa prednáška konala krátko po tragických udalostiach v pár vetách sa dotkol aj aktuálnej situácie.

Diskusiu otvorila otázka aké by to bolo ak by nikdy nedošlo k rozpadu Československa, ako by na tom aktuálne Slovensko bolo. P. Dzurinda vyjadril názor, že skôr či neskôr by k tomu rozpadu došlo, čiže by len dochádzalo k vyústeniu napätia. Diskusia pokračovala otázkou čo vníma p. Dzurinda ako najviac negatívne kroky, ktoré Slovensko za svoju existenciu zažilo. Odpoveďou bolo obdobie mečiarizmu a následný boj o integráciu v rámci Európy. V závere diskusie zaznela otázka o možnej kandidatúre p. Dzurindu za prezidenta, čo rázne odmietol.

Celá akcia sa tešila vysokému záujmu zo strany študentov ale aj pedagógov.

 

=