print

Ivan Mikloš- Svet a Európa na rázcestí - Príležitosti a dôsledky pre Ukrajinu

Študentská rada FPVaMV zorganizovala 21. marca prednášku spojenú s diskusiou na tému: "Svet a Európa na rázcestí - Príležitosti a dôsledky pre Ukrajinu" 

V úlohe rečníka vystúpil Ivan Mikloš, bývalý minister financií, ktorý v súčastnosti pôsobí ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra a taktiež ako predseda Strategickej poradnej skupiny pre podporu ukrajinských reforiem.

P. Mikloš začal rozprávaním o aktuálnej situácii vo svete. Vyslovil vľemi zaujímavý nazor o tom, že momentálne je na tom svet tak dobre ako ešte nikdy nebol, no zároveň na tom nebol ani nikdy tak zle. Poukázal na pozitívne aj negatívne prípady aby svoje tvrdenie podporil. Hovoril o krajinách, ktoré postupne napredujú, o tých čo stagnujú, ale aj o krajinách, ktoré sa vracajú tak kde boli v minulosti. 

Po všeobecnom úvode postupne prešiel už konkrétne na problémy Ukrajiny. Za základný kameň úrazu považuje politickú a ekonomickú nestabilitu, ktorá posledné roky na Ukrajine panuje. Základom pre túto situáciu sa stali protesty na Euromajdane, konflikt s Ruskom na západe krajiny a vysoká miera korupcie. Situácii nepomohla ani anexia Krymu. Za najefektívnejšie riešenie považuje postupné zavádzanie referiem vo všetkých oblastiach. Iba takto sa Ukrajina dokáže priblížiť Európe a integrovať sa do jej štruktúr. Nič z toho ale nepomôže, ak konflikt na západe krajiny bude pretrvávať.

V diskusnej časti padla prvá otázka ohľadom ekomických ukazovaťelov Ukrajiny, či sa počítajú ešte s územím Krymu a jej západnej časti. Odpveďou bolo, že Krym už nie je súčasť Ukrajiny a momentálne sa nepčítajú ani oblasti miest Doneck a Luhansk. Druhá otázka smerovala k možným reformám na Ukrajine ale aj Slovensku, aké refermy by bolo treba aby krajiny napredovali. P. Mikloš zdôraznil na Ukrjaine predovšetkým politické a na Slovensku ekonomické reformy. V závere diskusie zaznela otázka na akú oblasť priemyslu by sa mala Ukrajina zamerať. P. Mikloš reagoval, že musí dôjsť najmä k posilneniu IT sektora a digitalizácie.

O prednášku spojenú s diskusiou malo záujem mnoho študentov, nielen z našej fakulty, ale aj ostatným súčastí UMB.   

 

 

 

=