print

Čo sa deje na Slovensku: politické a spoločenské implikácie

Študentská rada FPVaMV zorganizovala 14. marca debatu na tému: "Čo sa deje na Slovensku: politické a spoločenské implikácie" 

 Celý priebeh sa niesol v príjemnej atmosfére za čo patrí vďaka predovšetkým Mgr.Marekovi Lenčovi a Mgr. Lucii Husenicovej ale aj všetkým zúčastneným za jej dynamicý a zaujímavý obsah.

=