print

Členovia Študentskej rady FPVaMV

Meno a priezvisko

Ročník a skupina

Tomáš Žipaj

5. ročník      predseda ŠR, člen AS FPVaMV

Matúš Marek

 

IR FPVaMV

Zoltán Bihari

2. ročník MV 1

Anastasia Golovina

2. ročník     MV 2

Matúš Mihaľko

2. ročník     MV 4

Tibor Terifaj

2. ročník     MV 7

Júlia Deliová

3. ročník     MV 2
Michaela Hujová

 

3. ročník     MV 3

Simona Levocká

3. ročník     MV 5

Lukáš Kováč

4. ročník      MV

Františka Pirosková

4. ročník BŠ, zapisovateľka ŠR

Jana Beňovská

5. ročník      MV 1, IR FPVaMV

   

Roman Sentivanyi

5. ročník       MV 3

Kristína Ivanová

5. ročník       POL

 

 

 

 

 

 


 

=