RSS RSS print

Medziuniverzitná debata študentov

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:26. nov. 2018 - 10:00
Dátum a čas konca:26. nov. 2018 - 12:00

 University Debates

  Are you interested in international affairs? Are you hooked on European Union, Russia and China-related issues? Do you enjoy debating?

 Join us!

You are cordially invited to the

 International Debate of University Students´ Teams

Monday, 26 November, 2018, 10:00 AM

Room: Common Room

Teams from seven universities in five countries will participate in an online debate.

 Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau

University of Montenegro, Podgorica

International University of Sarajevo

University of Novi Sad

University of Belgrade

Comenius University, Bratislava

Matej Bel University, Banska Bystrica

Questions from the audience are more than welcome.

For more information, visit our FB page

https://www.facebook.com/UniversityDebates/

Akcia v rámci predmetu Aktuálne otázky politiky!!!

Počas priebehu verejnej akcie môžu byť vyhotovené obrazové snímky a obrazové záznamy, ktoré môžu byť použité na pozitívne propagačné účely Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a zverejnené na webovej stránke alebo v propagačno-informačných materiáloch UMB a FPVaMV a ďalších spoluorganizátorov podujatia.

              

=