RSS RSS print

HUMAN FORUM 2018

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:28. nov. 2018 - 8:00
Dátum a čas konca:29. nov. 2018 - 18:00
Mesto:Banská Bystrica
WWW:humanforum.sk/

Téma a zároveň podtitul tohtoročného Human Forum boli venované úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Počas dvoch dní, 28. – 29. novembra 2018, sa stretli na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici diskutéri zo Slovenska i zahraničia, aby si vymieňali názory a podelili sa o svoje skúsenosti s fungovaním občianskych spoločností a občianskym aktivizmom. Druhý deň HF 2018 bol priestor opäť vyhradený najmä pre žiakov, študentov a ich učiteľov.

Podujatie spolu s hlavnými organizátormi – občianskou platformou Nie v našom meste (NIOT), Centrom komunitného organizovania (CKO) a hostiteľom, dekanom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV), otvorili župan Banskobystrického kraja Ján Lunter, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) Vladimír Hiadlovský, ktorí zdôraznili význam tohto ľudskoprávneho podujatia, vyjadrili mu podporu a ocenili skutočnosť, že už piaty ročník je opakovane výsledkom spoločnej iniciatívy a aktivity akademikov a zástupcov tretieho sektora. Záštitu nad podujatím prevzal Prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, a Verejná ochrankyňa práv SR, pani Mária Patakyová, ktorá sa podujatia aj aktívne zúčastnila v rámci panelu „Ako byť aktívnym a zodpovedným občanom?“.

Cenu Human Forum za prínos k humanizácii spoločnosti komisia tento rok udelila pánovi Fedorovi Gálovi, ktorý bol vzácnym hosťom podujatia a s poslucháčmi diskutoval v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice.

Dôležitou súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia s názvom „Občan v postdemokracii: Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií“. Hlavným formátom podujatia sú už tradične diskusie na aktuálne témy, no aj tento ročník bol bohatý na sprievodné podujatia. V Múzeu SNP a v Centre nezávislej kultúry Záhrada sa v rámci HF2018 konalo premietanie filmu „Keď príde vojna“, a následná diskusia s jeho režisérom.  Novinkou tohto ročníka bol vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl.

Bližšie informácie, videozáznamy z diskusií a fotografie z podujatia sú dostupné na: www.humanforum.skwww.facebook.com/humanforumsk.

 

Autor článku: Martina Bolečeková, FPVaMV, UMB

Autor fotografií: Eva Racová

Prílohy ku stránke:
=