RSS RSS print

Slavnostné udeľovanie bakalárskych a magisterských titulov študentom FPVMV UMB - 2013

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:15. mar. 2013 - 11:32
Dátum a čas konca:16. mar. 2013 - 11:32
=