print

Dekanát fakulty

Tajomník

 

PhDr. Klaudia Franková |
PhDr. Klaudia Franková
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Klaudia.Frankova@umb.sk
323 
048 446 1235
048 446 1200

 

Sekretariát dekana

Mgr. Lívia Kubičinová |
Mgr. Lívia Kubičinová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Livia.Kubicinova@umb.sk
č. dv. 323 
048 446 1222
048 446 1200
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00

 

Referát pre medzinárodné vzťahy

Miková Jana |
Miková Jana
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Mikova@umb.sk
214 
048 446 1611
048 446 1200
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 09:00 - 12:00, Streda: 13:00 - 14:30, Štvrtok: 09:00 - 12:00

Viac sa dočítate na stránke referátu pre medzinárodné vzťahy.

Študijné oddelenie

Bc. Kyseľová Anna |
Bc. Kyseľová Anna
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.kyselova@umb.sk
321 
048 446 1237
048 446 1200
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Žalmanová Eva |
Žalmanová Eva
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.zalmanova@umb.sk
321 
048 446 1225
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Viac o študijnom oddelení sa dočítate na stránke študijného oddelenia.

Referát pre vedu, výskum a rozvoj

Luptáková Andrea |
Luptáková Andrea
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.luptakova@umb.sk
326 
048 446 1227
048 446 1200
Pondelok: 09:00 - 11:00, Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 09:00 - 11:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Viac sa dočítate na stránke referátu pre vedu, výskum a rozvoj.

Referát miezd a ľudských zdrojov

PhDr. Klaudia Franková |
PhDr. Klaudia Franková
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Klaudia.Frankova@umb.sk
323 
048 446 1235
048 446 1200

Referát účtovania a ekonomických analýz

Gubková Daša |
Gubková Daša
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
dasa.gubkova@umb.sk
319 
048 446 1230

Referát správy majetku

Mikulová Eva |
Mikulová Eva
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.mikulova@umb.sk
318 
048 446 1231

Referát správy a údržby počítačových sietí

Štefan Šimko |
Štefan Šimko
Technik 
Nepedagogický zamestnanec 
stefan.simko@umb.sk
129 
048 446 1271

Správca budovy, Podateľňa

Foltinová Mariana |
Foltinová Mariana
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
mariana.foltinova@umb.sk
318 
048 446 1236

=