print

Členovia vedeckej rady FPVaMV UMB

1. doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica (predseda VR)
2. prof. PhDr. Ján Koper, PhD.  FPV a MV UMB Banská Bystrica
3. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.  FPV a MV UMB Banská Bystrica
4. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
5. doc. PhDr.  Peter Čajka, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
6. PhDr. Martina Benčeková, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
7. doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
8. doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
9. doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
10. doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.    FPV a MV UMB Banská Bystrica
11. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc. FPV a MV UMB Banská Bystrica
12. doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
13. doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.     FPV a MV UMB Banská Bystrica
14. doc. Ing. Karol Fabian, CSc. FPV a MV UMB Banská Bystrica
15. doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
16. doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. FPV a MV UMB Banská Bystrica
17. Dr. h. c. prof. Gilles Rouet FPV a MV UMB Banská Bystrica
18. doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha
19. prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
20. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Filozofická fakulta UPJŠ Košice
21. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
22. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš
23. prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. Sociologický ústav SAV
24. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora
=