print

Výsledky predvýberového konania pre študijné pobyty (mobility) a stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Výsledky predvýberového konania obsahujú predbežné zaradenie študentov na univerzity podľa dostupných kapacít. Definitívne poradie bude určené po rozdelení finančných prostriedkov NK pre program Erasmus+ v Bratislave, pričom bude rešpektované poradie z predvýberového konania (viď nižšie) – predbežný termín je máj/ jún/júl..

=