print

stáž v Evropské rozvojové agentuře v Praze

Nabídka stáže na pozici Project Management Trainee 

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. nabízí stáž pro studenty VŠ na pozici Project Management Trainee. Nabídka je určena pro studenty všech ročníků vysokých škol, kteří mají zájem získat zkušenosti v rámci evropských projektů a mezinárodní spolupráce.

Nabízíme:

 • Získání praxe a pracovních zkušeností v soukromém sektoru
 • Seznámení se společností a specifiky pracovního prostředí
 • Získání zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí
 • Práci na klíčových projektech pod vedením zkušených manažerů
 • Možnost Job-Shadowingu
 • Certifikát potvrzující absolvování praxe, případně doporučení

 

Náplň stáže:

• Vytváření nabídek zapojení do projektů pro české partnery
• Vyhledávání nových projektových výzev nebo partnerů v zahraničí
• Asistence projektovým manažerům s jejich projekty (překlady, projektová komunikace, správa soc. sítí a další)
• Pomoc s organizací seminářů, koordinací a organizací projektů mobilit

Požadujeme:


• Vůli učit se nové věci a motivaci
• Zájem o některý z oborů, kterými se ERA zabývá
• Dobrá znalost anglického jazyka
• Příjemné vystupování

Více o nás : http://eracr.cz/o-nas/

Nejedná se o placenou stáž. Jsem schopni pomoci s agendou týkající se programu pracovních stáží Erasmus + . Trvání každé stáže je v délce 2-3 měsíců.

Přihlášky (životopis a motivační dopis) přijímáme na adresu: personalni@eracr.cz.

 ********************************************************************************************************************

                               Open position of Project Management Trainee

 

European Development Agency offers an internship for university students as a Project Management Trainee. The position is intended for students of all years of Universities who would like to gain experiences in European projects and international cooperation.

What we offer :

 • Experiences in the private sector
 • Familiarization with our company and specifics of the working environment
 • Eexperiences with work in an international environment
 • Work on key projects under the guidance of experienced managers
 • Possibility of job-shadowing
 • Certificate confirming the completion of parctice or recommandations

 

How the internship placement looks like :

 • Creating of bids for czech partners to help them to engage to our projects
 • Search for new project calls or partners abroad
 • Assisting project managers on their projects (translations, project communication, social network administration, and more)
 • Assistance with the organization of seminars, coordinating and organizing mobility projects

 

We request:

 • Will to learn new things and motivation
 • Interest in one of the fields in which our agency is involved
 • Good knowledge of English (Czech is advantage, not must)
 • Pleasantness

 

More about us on : http://euda.eu/

 

Applications (resume and motivation letter in English) are accepted at the address:

                                              personalni@eracr.cz

International applicants, please add the lavel of your czech language (A2-C2) .If you don´t speak czech, comment it please in your CV, in the part for language skills .

 

This is not a paid internship, we are able to cooperate on the application procedure for working placements through the EU program Erasmus + .

=