print

PONUKA STÁŽE NA SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISII V PARÍŽI

Slovenská katolícka misia so sídlom v Paríži
ponúka stáž v rámci programu Erasmus +


P o d m i e n k y :

  • stáž je určená pre absolventa/absolventku pedagogickej/filozofickej fakulty, príp. odboru medzinárodných vzťahov
  • výborná znalosť francúzskeho jazyka v ústnej a písomnej forme
  • schopnosť samostatnej práce v administratíve, písanie článkov, tvorba časopisu, dopĺňanie webstránky, dvakrát mesačne v soboty popoludní výpomoc na vyučovaní v Slovenskej škole a škôlke pri SKM, uvítame animátorov na sv. omšiach pre rodiny s deťmi, príp. hudobný doprovod či spevy a pod.

V prípade záujmu volajte rektora SKM Msgr. Imricha Tótha na tel. čísle +33.1.42.65.19.40, zároveň pošlite životopis a motivačný list s kontaktom na adresu skm.paris@wanadoo.fr

Záujemcovia, hláste sa čím skôr!

=