print

Educa International o.p.s.

Educa International o.p.s.

Informácie

Prijímajúca ogranizácia

Educa International o.p.s.

Stručný popis organizácie

EDUCA International, o.p.s. je nevládna, nezisková organizácia založená za účelom podpory mladých ludí prostredníctvom rôznych projektov (stáže v zahraničí, pomoc pri výuke cudzích jazykov v školách, zavádzanie nových inovatívnych foriem pre neformálne vzdelávanie mladých bez kvalifikácie, ako i ďalšie činnosti súvisiace s problematikou mládeže. Pri tejto činnosti spolupracujeme so školami a inštitúciami v ČR a s partnerskými organizáciami v zahraničí.

Kontakt

educaopc@gmail.com

 

Dlžka stáže

3 - 12 months

Pracovná doba

Full time

Mesto

Praha

 

Požiadavky

Stážista

Študent, absolvent

Kompetencie

Ste študent alebo čerstvý absolvent? Chcete rozšíriť svoje teoretické znalosti a následne ich aplikovať v praxi, čo ocenia mnohí budúci zamestnávatelia? Chceli by ste absolvovať stáž v stovežatej Prahe? Zaujímate sa o program Erazmus+ a chcete pomáhať študentom v splenení ich sna? Ak áno, tak poďte k nám do Educy.

Pracovná stáž poskytuje získanie nových kontaktov, cenných skúseností, osvojenie si pracovných návykov, či možnosť uplatniť svoje nadobudnuté znalosti v praxi. V Educe uvidíte program Erazmus+ nielen z pohľadu študenta, ale aj z pohľadu koordinátora, ktorým sa stanete. Budete komunikovať s českými vysokými školami, so študentami, či zahraničnými partnermi. Poradíte študentom s výberom stáže, zabezpečíte všetky potrebné dokumenty, ktorú sú pre stáž potrebné, budete s nimi v pontakte počas ich pobytu  a pomôžete im riešiť rôzne problémy, ktoré sa môžu prihodiť. Ďalej Vás čaká rôznorodá administratívna práca a plnenie rôznych úloh.

 

Aký by mal náš stážista byt?

  • šikovný, iniciatívny  a komunikatívny
  • mať záujem a pozitívny prístup k práci
  • organizovaný
  • samostatný
  • výborná znalosť anglického jazyka (další jazyk výhodou)
  • dobrá znalosť microsoft office (word, excel, power point) , práca s internetom
  • šírenie myšlienok a povedomia o organizácii medzi študentov

 

Experience of our participants are found on our website  www.educaops.eu

For more information don´t hesitate to contact your Erasmus coordinator or Educa o.p.s.

=