Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Pokyny k vycestovaniu na mobilitu - štúdium a stáž

Spôsob prípravy dokumentu Learning Agreement

Nový program ErasmusPlus priniesol niekoľko zmien do fungovania mobilitného programu, jednou z nich je proces prípravy Learning Agreementu (študijného plánu). V tomto novom tlačive bude musieť študent pred vycestovaním uviesť predmety, ktoré absolvuje na zahraničnej univerzite počas svojho štúdia (Table A v Learning Agreement) a tiež zoznam predmetov, za ktoré mu budú dané predmety uznané (Table B v Learning Agreement). Postupujte prosím po pokynov nižšie v prílohe.

Kompletne spracovaný materiál k príprave Learning Agreementu (Žiadosť o studijný plán spoločne s prílohami a tiež vyplnený Learnign agrement) študent doručí na referát pre medzinárodné vzťahy (pani Mikovej erasmus.fpvmv@umb.sk).

Zmena predmetov počas mobility

V prípade potreby zmeny predmetov počas mobility je potrebné opätovne predložiť Vyplnený súbor: Ziadost o zmenu studijny plan mobilita – MV alebo PV (podľa odboru) a spoločne so všetkými prílohami ako pri žiadosti aj s korektne vyplneným Change - Learning Agreementom doručíte mailom pani Mikovej erasmus.fpvmv@umb.sk

Potvrdenie o dĺžke mobility

Pre potvrdenie trvania dĺžky mobility - štúdium, prosím použite formulár Potvrdenie o dĺžke štúdia - mobilita štúdum.

Pre uľahčenie práce prosím odbor politológia a medzinárodné vzťahy používajte predpripravené formuláre z tejto sekcie:  Žiadosť o študijný plán študenta - mobilita ErasmusPlus štúdium


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela