print

Nové výhodné poistenie pre stážistov Erasmus+

O poistení informujeme na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/poistenie-pre-stazistov-erasmus.html

Je tu dlhoočakávané špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility!

ERAPO, ako sa poistenie nazýva, bolo vyvinuté pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže, ale aj pre mobility pedagógov. Ide o prvý projekt poistenia na Slovensku, špeciálne navrhnutý pre Erasmus účastníkov, do ktorého sa rozhodla zapojiť poisťovňa UNION.

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách). Poistenie ERAPO bolo vyvinuté, aby zjednodušilo uzatvorenie poistenia pre účastníkov ako aj kontrolu jeho správnosti a evidenciu pre Erasmus koordinátorov.
Študenti doteraz často využívali ročné cestovné poistenia, ktoré nie sú vhodné pre Erasmus mobility (trvanie jednej cesty maximálne 30 dní).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom.

Študentom aj koordinátorom je k dispozícii telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

Viac informácií nájdete na www.erapo.sk.

Kontaktný e-mail: info@erapo.sk, Telefón: 0948 188 108.

Prílohy ku stránke:
=