print

ErasmusPlus medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

V súvislosti s projektom KA1 107 – medzinárodná mobilita v rámci programu Erasmus+ by som Vás chcela informovať o možnosti grantu pre 1 študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na partnerské univerzity v Bosne a Hercegovine:

  • University of Mostar
  • Universitet u Sarajevu

Záujemca o mobilitu priloží:

  • prihláška na Erasmus+
  • motivačný list v cudzom jazyku (max na 1 A4)
  • potvrdenie od vyučujúceho FPVMV
  • predbežný študijný plán

V prípade Vášho záujmu alebo potreby ďalších informácií prosím kontaktujte Janu Mikovú: jana.mikova@umb.sk

Záujemcovia o uvedené mobility sa môžu prihlásiť do 24.10.2019 do 12:00 hod.

=