print

Erasmus+ pre študentov

Mobilita študentov - štúdium

Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov

  • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
  • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej školy
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny. 

 

Mobilita študentov - stáž

Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii

  • Trvanie: 2 až 12 mesiacov
  • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
  • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
  • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny
  • Ponuka stáží - on-line databáza JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/
  • Ponuka stáží - on-line databáza Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Vzhľadom na nový program Erasmus+ vstupujú do platnosti niektoré nové podmienky, všetky informácie nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ najdôležitejšia zmena: na mobilitu môžu vycestovať i študenti, ktorí sa už v predchádzajúcom období zúčastnili programu LLP/Erasmus, tak aby platilo, že v každom stupni štúdia môže študent absolvovať mobilitu i stáž (ak ste v Bc. stupni boli na Erasmuse, môžete ísť v Mgr. alebo PhD. stupni, nie však opäť v Bc. Stupni a pod.). Zoznam partnerov nie je konečný a môže sa ešte rozširovať. V prípade, že Vám prijímajúca inštitúcia nezaslala learning agreement použite vzor z prílohy.

=