Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Erasmus+ pre pedagógov a vysokoškolských pracovníkov

 

Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov

Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole

  • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
  • Trvanie: min. 1 deň (8 odučených hodín) až 6 týždňov
  • Vopred dohodnutý program výučby 

 

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou

  • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
  • Trvanie: 1 až 6 týždňov
  • Vopred dohodnutý pracovný plán 

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľujú priamo vysoké školy.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela