Kontakt

Naša adresa

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Telefón

Vrátnica - spojovateľ:

tel. č.: +421/048/446 1211

Telefón

Sekretariát:

tel. č.: +421/048/446 1222

Fax fax: +421/048/446 1200
Zamestnanci Vyhľadávanie zamestnancov Email fpvmvumb@umb.sk

 

Virtuálna prehliadka fakulty

 

=