RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Ján Koper, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.koper@umb.sk
316 
048 446

Profesori

prof. PhDr. Ján Koper, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.koper@umb.sk
316 
048 446

Docenti

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.kovacik@umb.sk
048 446 1222
Pondelok: 09:00 - 10:00, Streda: 15:30 - 16:30
Doc.PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Doc.PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.
Zástupkýňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
eleonora.kovacova@umb.sk
424 
048 446 1414
Utorok: 12:00 - 13:00, Štvrtok: 11:00 - 12:00
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.liptakova@umb.sk
048 446 048/4461414
Pondelok: 13:00 - 15:00, Streda: 13:00 - 15:00
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.ondria@umb.sk
423a 
048 446 1411
Utorok: 10:00 - 11:00, 13:30 - 14:30, Streda: 09:00 - 10:00
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marek.syrny@umb.sk
426a 
048 446 1317
Streda: 13:00 - 14:40
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.skutova@umb.sk
426A 
048 446 1317
Utorok: 12:15 - 14:00
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, rod. Mikulčíková PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, rod. Mikulčíková PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
adriana.mikulcikova@umb.sk
048 446 1228
Streda: 12:00 - 13:30

Odborní asistenti

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
patrizia.prando@umb.sk
048 446 1412
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
jarmila.androvicova@umb.sk
048 446 1228
Utorok: 09:30 - 11:30
Mgr. Simona Kováčová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Simona Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
simona.kovacova@umb.sk
425b 
048 446 1229
Mgr. Lenka Štefániková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, fakultný rozvrhár, členka AS UMB, predsedníčka AS FPVaMV UMB 
Odborná asistentka 
Lenka.Stefanikova@umb.sk
424a 
048 446 1413

Nepedagogickí zamestnanci

Erika Srncová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Erika Srncová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Erika.Srncova@umb.sk
316 
048 446 1312
Pondelok: 08:00 - 14:00, Utorok: 08:00 - 14:00, Streda: 08:00 - 14:00, Štvrtok: 08:00 - 14:00, Piatok: 08:00 - 14:00
=