RSS RSS print

Témy rigoróznych prác

Tému rigoróznej práce si záujemca o rigorózne konanie môže vybrať zo zoznamu tém, ktoré boli navrhnuté členmi katedry (v prílohe), alebo si v prihláške navrhne tému vlastnú, ktorú následne schvaľuje garant študijného programu.

Prílohy ku stránke:
=