RSS RSS print

Informačné listy za ZIMNÝ SEMESTER

Aktuálne otázky verejnej politiky

Analýza a rozhodovanie v politike

Hospodárska politika I.

Klasická politická filozofia

Kontrola a zodpovednosť vo verejnej správe

Manažment ľudských zdrojov

Mechanizmy demokratickej transformácie

Metódy sociologického výskumu

Modely územnej organizácie vo vybraných krajinách

Moderné dejiny politických teórií

Politická komunikácia a politický marketing

Politické systémy Škandinávie

Politické systémy štátov BENELUX

Porovnávacia politológia I.

Porovnávacia politológia III.

Smery a paradigmy v sociológii

Sociálna politika

Sociálna psychológia

Súčasná politická filozofia

Teória politiky

Teórie európskeho federalizmu

Verejná správa

Všeobecná ekonomická teória

Základy sociológie

=