RSS RSS print

Odborná prax

Kontaktnou osobou pre Odbornú prax, realizovanú v rámci študijného programu Politológia, je PhDr.Eleonóra Kováčová,PhD.

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.fpvmv.umb.sk/ekovacova/oznamy-pre-studentov/odborna-prax.html

=