RSS RSS print

Interní doktorandi

Miroslav Čellár | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Miroslav Čellár
Doktorand 
 
Miroslav.Cellar@umb.sk
422 
048 446 1246
Mgr. Kristína Kiššová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Kristína Kiššová
Doktorandka 
 
kristina.kissova@umb.sk
422 
048 446 1245
Utorok: 10:15 - 12:15
=