RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Peter Terem, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
peter.terem@umb.sk
327 
048 446 1923
Pondelok: 15:00 - 16:00, Štvrtok: 14:30 - 15:30

Profesori

prof. Gilles Rouet DrSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. Gilles Rouet DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
gilles.rouet@umb.sk
236 
048 446 1921
prof. PhDr. Peter Terem, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
peter.terem@umb.sk
327 
048 446 1923
Pondelok: 15:00 - 16:00, Štvrtok: 14:30 - 15:30

Docenti

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.cajka@umb.sk
330 
048 446 1713
Utorok: 10:30 - 11:30, Streda: 09:00 - 10:00
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
radovan.gura@umb.sk
332 
048 446 1814
Pondelok: 14:00 - 15:00, Streda: 11:00 - 12:00
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
lucia.rysova@umb.sk
330 
048 446 1224
Pondelok: 13:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 12:00
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
dalibor.vlcek@umb.sk
237 
048 446 1915
Streda: 07:45 - 09:00, Štvrtok: 08:00 - 09:00

Odborní asistenti

doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Martina.Bolecekova@umb.sk
332 
048 446 1815
Utorok: 10:00 - 11:00, Streda: 14:00 - 15:00
PhDr. Mária Holubová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Mária Holubová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Maria.Holubova@umb.sk
331 
048 446 1515 0905975577
Pondelok: 12:00 - 12:30, Utorok: 12:00 - 12:30
Mgr. Vladimír Müller, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Vladimír Müller, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
vladimir.muller@umb.sk
330 
048 446 1713
Pondelok: 15:30 - 16:30, Streda: 13:00 - 13:50
PhDr. Erik Pajtinka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR 
Odborný asistent 
erik.pajtinka@umb.sk
237 / I. posch. 
048 446 1914
Utorok: 15:00 - 16:30, Streda: 08:15 - 09:00
PhDr. Peter Rosputinský, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Peter.Rosputinsky@umb.sk
332 
048 446 1815
Pondelok: 13:00 - 14:00, Streda: 13:00 - 14:00
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
ivan.stulajter@umb.sk
330 
048 446 1713
Utorok: 13:00 - 14:00
Mgr. Róbert Vancel, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Róbert Vancel, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
robert.vancel@umb.sk
331 
048 446 1515
Pondelok: 15:30 - 16:30

Oddelenie medzinárodnej komunikácie

PaedDr. Mária Badinská, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
maria.badinska@umb.sk
234 
048 446 1511
Štvrtok: 13:30 - 15:30
Frances Bathgate | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Frances Bathgate
Zahraničná lektorka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
frances.bathgate@umb.sk
048 446
PhDr. Martina Benčeková, PhD.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Zástupkýňa vedúceho katedry, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre magisterský program medzinárodne vzťahy v anglickom jazyku 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
Martina.Bencekova@umb.sk
234 
048 446 1918
Štvrtok: 10:00 - 11:30
PhDr. Juraj Kalický, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
Juraj.Kalicky@umb.sk
048 446
Streda: 10:30 - 12:30
Mgr. Janka Kubeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Janka Kubeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
janka.kubekova@umb.sk
236 
048 446 1911
Streda: 10:00 - 12:00
PhDr. Mária Polčicová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Mária Polčicová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
maria.polcicova@umb.sk
236 
048 446 1919
Utorok: 11:00 - 12:00
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
maria.rostekova@umb.sk
236 
048 446 1921
Streda: 10:30 - 11:30, Štvrtok: 10:30 - 11:30
Mgr. Andrea Rusnáková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Andrea Rusnáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
Andrea.Rusnakova2@umb.sk
236 
048 446 1919
Streda: 09:00 - 11:00
Mgr. Kamila Schillová, PhD.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Kamila Schillová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Oddelenie medzinárodnej komunikácie 
kamila.schillova@umb.sk
236 
048 446
Streda: 12:00 - 13:00, Štvrtok: 12:00 - 13:00

Nepedagogickí zamestnanci

Javorska Tatiana | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Javorska Tatiana
Sekretárka, Asistentka vedúceho katedry 
Nepedagogická zamestnankyňa 
tatiana.javorska@umb.sk
326 
048 446 1912
Pondelok: 09:00 - 14:00, Utorok: 09:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 14:00, Štvrtok: 08:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 12:00
=