RSS RSS print

Veda a výskum

Členovia katedry sú aktuálne vedúcimi alebo riešiteľmi v nasledovných projektoch:

 Zahraničné projekty:

  • EUROPEAN IDENTITY, CULTURE, EXCHANGES AND MULTILINGUALISM - EUROMEC (553397-epp-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK)
  • The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations. (ID no 21610075)
  • DIVERSITY MANAGEMENT IN THE V4 COUNTRIES AS AN ANSWER FOR DEMOGRAPHIC CHANGES

 Domáce projekty:

  • DESAŤ ROKOV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI VONKAJŠEJ ČINNOSTI EÚ A JEJ PERSPEKTÍVY (VEGA č. 1/0518/14)
  • POLITICKÉ ZMENY V ROKOCH 1945-1948 A ICH DOPAD NA POVOJNOVÚ SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU (VEGA č. 1/0160/14)
  • BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY AKTUÁLNEHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (VEGA č. 1/0783/16)
  • REGIÓNY, KONKURENCIESCHOPNOSŤ A POTENCIÁL JEJ RASTU V PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE (PO-2015/027)
  • ONLINE SÉRIA ODBORNÝCH ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV: VPLYV EÚ A NATO NA EURÓPSKU A GLOBÁLNU STABILITU A ICH VÝZNAM PRE BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MVZP/2016/26)

 Bližšie informácie o projektoch sú uvedené na hlavnej stránke fakulty v záložke Veda a výskum.