RSS RSS print

Interní doktorandi

Mgr. Zuzana Budiská | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Zuzana Budiská
Doktorandka 
 
zuzana.budiska@umb.sk
422 
048 446 1246
Mgr. Andrej Kolárik | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Andrej Kolárik
Doktorand 
 
andrej.kolarik@umb.sk
215 
048 446 1925
Pondelok: 14:00 - 15:00, Streda: 14:00 - 15:00
Mgr. Martin Mancoš | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Martin Mancoš
Doktorand 
 
martin.mancos@umb.sk
215 
048 446 1612
Pondelok: 14:30 - 15:30
CHi Wang, M. A.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
CHi Wang, M. A.
Doktorand 
 
chi.wang@umb.sk
422 
048 446 1246

.

=