RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor CEEPUS 
Docent 
rastislav.kazansky@umb.sk
316 
048 446 1616
Utorok: 13:00 - 15:00

Profesori

Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
pavel.necas@umb.sk
326 
048 446 1226

Docenti

doc. Ing. Karol Fabián, CSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Karol.Fabian@umb.sk
217 
048 446 1711
Streda: 10:00 - 12:00
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
anton.hrubon@umb.sk
217 
048 446 1711
Utorok: 13:00 - 14:00
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor CEEPUS 
Docent 
rastislav.kazansky@umb.sk
316 
048 446 1616
Utorok: 13:00 - 15:00
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor/Coordinator ErasmusPlus, Šéfredaktor/Editor-in-Chief Politické vedy 
Docent 
Jaroslav.Usiak@umb.sk
218 / 320 
048 446 1614 / 1223
Utorok: 08:00 - 09:00

Odborní asistenti

PhDr. Michal Dobrík, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.dobrik@umb.sk
048 446
Mgr. Lucia Husenicová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre spoločný magisterský program - International relations: Europe from Visegrad Perspective 
Odborná asistentka 
Lucia.Husenicova@umb.sk
218 
048 446 1614
Utorok: 15:45 - 17:00, Streda: 08:30 - 10:00
Mgr. Dávid Kollár, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
David.Kollar@umb.sk
216 
048 446 17 11
Streda: 12:30 - 14:00
PhDr. Dagmar Nováková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
dagmar.hoschekova@umb.sk
č. d. 216 
048 446 1711
Streda: 09:00 - 11:00
Ing. Peter Smeriga PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Ing. Peter Smeriga PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
peter.smeriga@umb.sk
048 446

Externí prednášajúci

Andrej Nosko, PhD | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Andrej Nosko, PhD
Zahraničný lektor 
Externý prednášajúci 
andrej.nosko@umb.sk
217 
048 446 1217

Nepedagogickí zamestnanci

Erika Srncová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Erika Srncová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Erika.Srncova@umb.sk
316 
048 446 1312
Pondelok: 08:00 - 14:00, Utorok: 08:00 - 14:00, Streda: 08:00 - 14:00, Štvrtok: 08:00 - 14:00, Piatok: 08:00 - 14:00
=