Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác

Odovzdávanie bakalárskych a diplomových prác z odboru Politické vedy v programe Bezpečnostné štúdiá

Pred odovzdaním záverečnej práce si prosím skontrolujte či máte:

 • 2x zviazanú Vami podpísanú prácu so zapísaným vygenerovaným kódom práce
 • 1x CD s pdf súborom Vašej záverečnej práce s popisom:
  • meno a priezvisko
  • typ práce
  • názov práce
  • školský rok
 • 2x Licenčná zmluva (Vami podpísaná) (výstup z AISu)
 • 1x Analytický list (výstup z AISu) (prosíme rukou dopísať mailový alebo telefonický kontakt)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela