RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Tomáš Beňuška | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Tomáš Beňuška
Doktorand 
 
tomas.benuska@umb.sk
215 
048 446 1612
Pondelok: 10:00 - 11:00, Štvrtok: 10:00 - 11:00
Martin Čapliar | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Martin Čapliar
Doktorand 
 
martin.capliar@umb.sk
048 446
Mgr. Pavol Michalisko, M.A. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Pavol Michalisko, M.A.
Doktorand 
 
pavol.michalisko@umb.sk
215 
048 446 1621
Štvrtok: 12:00 - 13:40
Jozef Michal Mintal | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Jozef Michal Mintal
Doktorand 
 
jozef.mintal@umb.sk
Domček 
048 446 1615
Utorok: 14:00 - 15:00, Streda: 14:00 - 15:00
Ing. Ivana Ondrejmišková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Ing. Ivana Ondrejmišková
Doktorandka 
 
ivana.ondrejmiskova@umb.sk
215 
048 446 1612
Štvrtok: 12:00 - 13:30
Mgr. Dominika Trubenová, M.A. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Dominika Trubenová, M.A.
Doktorandka 
 
dominika.trubenova@umb.sk
215 
048 446 1621
Pondelok: 10:30 - 11:30, Streda: 10:30 - 11:30
=