print

Coronavirus

Fakulta poltických vied a medzinárodných vzťhaov UMB sa rozhodla prostredníctovm tejto podstránky sústrediť všetky relevantné informácie v súvislosti s aktuálnou situáciu na fakulte a univerzite, základné odpovede na otázky ďalšieho priebehu štúdia, dôležitých termínov, obmedzení a ďalšie informácie, ktoré budú priebežne dopĺňané a aktualizované podľa dostupných rozhodnutí vedenia univerzity a fakulty tak, aby sa zaistil hladký priebeh fungovania fakulty.